Ivana Lisulov

dia Ivana Lisulov

Stručni saradnici

master arh. Milica Ivanov

master arh. Ljubica Kapor

dia Svetlana Jazić Galečić

Narodnog fronta 23a

Novi Sad

+381 63 500 996

ivana@projektiosa.com