Ivana Lisulov

Lead architect Ivana Lisulov

Associate architects

Milica Ivanov

Ljubica Kapor

Svetlana Jazić Galečić

Narodnog fronta 23a

Novi Sad

+381 63 500 996

ivana@projektiosa.com